2011-11-18

Zombies

Old lighting post in Antwerp port areaEen viertal jaren geleden berichtten wij over een merkwaardige oude verlichtingspaal in het Antwerps havengebied, met de oproep om ook dit "kleine" erfgoed in ere te houden.

Helaas vernamen wij van een plaatselijke correspondent dat de paal jammerlijk werd geveld. In tegenstelling met grootschalige sloopprojecten ging dit initiatief wellicht niet rechtstreeks uit van het hoogste beleidsniveau dat wij hier reeds meermalen aan de kaak hebben gesteld. Eerder ging het om een routinematige implementatie van het beleid door een lokale verantwoordelijke, een plichtsbewust ambtenaar, in een nauwgezette operatie om het betrokken gebied te saneren.

Het trieste is dat betrokkene wellicht niet eens heeft stilgestaan bij het historisch belang van deze paal. Oude broll is oude broll, weg ermee. En dit waar de ambtenaar die de werkopdracht hiertoe moest ondertekenen in principe toch iemand van een zeker intellectueel niveau moet zijn geweest, waarschijnlijk zelfs een ingenieur. Heeft deze dan geen enkel begrip voor technisch en intellectueel erfgoed, of voor de ontwikkeling van de elektrische installaties of de openbare verlichting? Heeft hij een inventaris oppgesteld van dergelijke palen teneinde een aantal relevante exemplaren te kunnen conserveren? Hebben zijn gedachten hierbij stilgestaan. Wellicht heeft hij überhaupt niet nagedacht, een gebrek aan hersenactiviteit dus. Waar de hersenen ophouden te werken, stopt ook het leven.
De betrokken ambtenaar is dus feitelijk overleden. Hij is echter nog onder ons, vrolijk sloopopdrachten ondertekenend. Met andere woorden, het is een zombie.

Een beleid gedragen door zombies, men zou zich in een griezelfilm wanen. Helaas steekt de werkelijkheid de fictie maar al te vaak voorbij...

Labels: ,