2006-09-26

Elektrische voertuigen


In stadsvervoer, omwille van hun gunstig effect op het leefmilieu, vormen elektrisch aangedreven voertuigen een belangrijke factor voor de verbetering van het verkeer en meer in het bijzonder voor een gezonder leefomgeving.


Prototype seriële hybride GM gebaseerd op EV1, nooit gecommercialiseerd.


Het elektrisch voertuig maakt gebruik van energiebronnen die het zeer geschikt maken voor gebruik in een stedelijke en voorstedelijke omgeving.
Nochtans maakt het elektrisch voertuig slechts een zeer marginaal deel uit van het gerij in ons land. De redenen hiervoor zijn niet louter technologisch: de huidige batterijtechnologie laat een autonomie van 150 tot 250 km toe, hetgeen overeenstemt met een marktaandeel van 20 tot 35%. Dit stemt overeen met de behoeften van de meeste pendelaars, tweede gezinswagens, alsmede voor de meeste lichte nutsvoertuigen. Voor de energiebevoorrading van het voertuig volstaat een stopcontact.


Welk is dan de ware reden voor de afwezigheid van de elektrische voertuigen op onze wegen? Men moet hier ondermeer de constructeurs met de vinger wijzen: zij zijn weliswaar in staat om goed bruikbare elektrische voertuigen te verwezenlijken, maar doen zeer weinig om ze ook op de markt te brengen, integendeel! General Motors introduceerde de EV1, maar stopte de productie en liet de voertuigen zelfs verschroten. Hier in Europa hebben zowel PSA als Renault de productie en ondersteuning van hun elektrische bestelwagens stopgezet. Er zijn weliswaar hybride voertuigen van Japanse makelij verkrijgbaar, maar het is voorlopig nog wachten op een plug-in versie die gebruik kan maken van goedkope en schone energie uit het stopcontact.

Het is dus meer dan nodig dat er de nodige politieke initiatieven worden genomen om technologieën te promoveren die een oplossing kunnen bieden voor het probleem van een duurzame mobiliteit. Er wordt enorm veel overheidsgeld gespendeerd in onderzoek naar waterstoftechnologie, maar deze zal slechts commercieel beschikbaar zijn op langere termijn en is bovendien hoegenaamd niet energie-efficiënt vergeleken met de rechtstreekse toepassing van elektrische energie.

Om tevens de huidig beschikbare batterij-elektrische en hybride oplossingen te ondersteunen, is er thans echter een petitie-actie gelanceerd door een aantal internationale wetenschappelijke verenigingen, met name AVERE, CITELEC en EPE, een initiatief dat wij ten volle steunen en u dan ook met aandrang aanbevelen! De petitie is toegankelijk op de site:


Labels:

2006-09-02

"Lifestylecafé"

Sotscop

Onlangs heropende in mijn stad een café dat vele jaren gesloten was geweest. Fijn dat er zo een einde kwam aan een lange leegstand van een historisch pand. Aanvankelijk was ik verheugd te zien dat men de oude kroegnaam - Sotscop - had behouden, zij het dan dat deze voorzien was van de vermelding lifestylecafé, wat dit ook moge betekenen...

Een blik op de menukaart deed me echter schrikken: een gewoon pintje aan € 2,00, een Duvel zelfs € 3,60 ! Dit zijn al bijna Parijse of Scandinavische prijzen, en ongehoord in ons land. Ik heb dan ook bewust aan het verbruik in deze zaak verzaakt.

En te denken dat ik amper een week geleden in West-Vlaanderen nog een aantal cafés bezocht waar een pintje slechts de ronde som van € 1,00 kostte! Wat rechtvaardigt dan deze uitbater om zonder schroom voor een identiek product het dubbele te rekenen? Is dit soms de expressie van de fameuze lifestyle?

Het is dan ook aan te bevelen om dergelijke woekeraars geen enkele omzet te gunnen, zodat zij leren inzien dat een eerlijke zaakvoering van groter belang is dan een lifestyle-concept gebaseerd op puur winstbejag, een ontaarde aberratie van de vrijemarkteconomie...