2017-07-10

"Projectgrond"
Dit statige huis is verkocht… als “projectgrond”. 

Impliciet wordt dus de afbraak ondersteld.
Nieuwbouwprojecten brengen immers wellicht meer op….
 Een beleid op maat van de projectontwikkelaars, ellendige herauten van het onbepaald lidwoord, met hun witte, slijmerige, vingers.
Een gebouw dat meer dan een halve eeuw beeldbepalend is geweest voor de omgeving, verdient meer respect en moet minstens in overweging genomen worden voor toekomstige ontwikkelingen.
Afbraak kan weliswaar een optie zijn, maar slechts na evaluatie van alle andere opties. Afbraak is immers kapitaalvernietiging, in tegenspraak met de tegenwoordig hoog in het vaandel gevoerde duurzaamheidsidee.
 Dergelijk beleid vereist echter kennis, inzicht en creativiteit, voorbij het primair materieel-economisch denken van de wijkende schedels.


Labels: