2008-09-06

"Scampi's"

Penaeus monodonGarnalen zijn een door velen geapprecieerde lekkernij. Van de grijze Noordzeegarnaal, (Crangon crangon) over de roze Noordse garnaal (Pandalus borealis) tot de grote tropische garnalen kan men op vele wijzen van deze schaaldieren genieten.
Vaak ziet men echter garnaalproducten op de markt aangeboden, in de handel maar vooral in de horeca, onder de benaming scampi's, hetgeen een om meer dan één reden afkeurenswaardige praktijk is.
Om te beginnen klopt dit taalkundig niet: scampi is reeds een meervoud, het is dus hoegenaamd niet nodig om hier nog een s achter te zetten. Scampi is het meervoud van scampo, de Italiaanse benaming niet van een garnaal maar van de Noorse kreeft (Nephrops norvegicus), een beestje dat hier te lande onder de naam langoustine in de handel wordt gebracht.
De benaming scampi's wordt bovendien ongedifferentieerd gebruikt voor tropische garnalen van uiteenlopende soorten, waaronder men de voornaamste kan onderscheiden:
  • Penaeus monodon, de tijgergarnaal. De grootste garnaalsoort, afkomstig uit Zuid-Oost-Azië
  • Litopenaeus vannamei, de witpootgarnaal. Afkomstig uit Zuid-Amerika, verdringt meer en meer de monodon daar hij beter bestand is tegen ziekten
  • Macrobrachium rosenbergii, de zoetwatergarnaal, afkomstig uit Zuid-Oost-Azië.

Het gaat dus om een marktetingbenaming die weinig echte informatie biedt aan de gebruiker voor wat betreft de identificatie van de soort.

De Europese richtlijnen 104/2000 en 2065/2001, enkele van de zeldzame voorbeelden van hun soort die echt een nuttig doel dienen, schrijven voor dat de binomiale naam van vissen en zeevruchten op de verpakking moet worden vermeld. De richtlijnen schieten echter op een aantal vlakken jammerlijk te kort, zij zijn bijvoorbeeld niet van toepassing op los verkochte producten, noch op verwerkte producten zoals aangeboden in de horeca. Restaurants allerhande mogen dus nog vrolijk scampi's op het menu blijven zetten zonder de verbruiker de nodige informatie te geven over wat hij feitelijk onder zijn neus steekt.

Er dient bovendien opgemerkt te worden dat de meeste van deze tropische garnalen afkomstig zijn, uit kwekerijen in Zuid-Oost-Azië of Zuid-Amerika, die een zware belasting vormen voor het leefmilieu.

Labels: