2007-11-07

Belfort van de arbeid


In het Oost-Vlaamse stadje Ninove is thans een aanvang genomen met de afbraak van de monumentale schoorsteen van de voormalige kunstzijdefabriek Fabelta.

Nochtans gaat het hier om een beeldbepalend element dat zeer karakteristiek is voor de skyline van Ninove en dat een unieke getuige vormt van de industriële cultuur in de stad.

Een monument dat nu ten prooi moet vallen aan de niet aflatende sloopijver van gewetenloze projectontwikkelaars en aan de nalatigheid van de overheden om beschermingsmaatregelen terzake te nemen.

En dit op een moment dat het belang van fabrieksschoorstenen als onderdelen van het industriële erfgoed eindelijk wordt erkend door intellectuelen in binnen- en buitenland. De onlangs gelanceerde grensoverschrijdende actie ter valorisatie van het fabrieksschoorsteenpatrimonium, die in zowel Vlaanderen en Noord-Frankrijk wordt gevoerd onder het motto Belforten van de Arbeid, is een prachtig initiatief terzake, van ondermeer de zeer verdienstelijke Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

De afbraak van deze schoorsteen betekent een vernietiging van erfgoed en getuigt van een een achterhaalde en stompzinnige stedenbouwkundige ideologie. De afbraak zal een onherroepelijke verarming betekenen van het patrimonium van Ninove: niet alleen zal een baken in de stad verloren gaan, maar tevens zal een levende herinnering aan de industriële ontwikkeling die de stad groot heeft gemaakt uit het collectieve geheugen worden gewist.

Eens te meer verdwijnt onherroepelijk een uniek stuk van ons industrieel erfgoed, en kunnen de projectontwikkelaars zich weer eens grijnzend in de handen wrijven, dit terwijl de bewindslieden van dit land zich onledig houden met steriele discussies over hun eigen esoterische problemen...

Arm Vlaanderen!

Labels: