2007-04-22

"Visie"

Enige tijd geleden berichtten wij over de afbraak van het goederenstation Antwerpen-DS.
Ondertussen hebben de slopers niet stilgezeten. De goederenloods is volledig afgebroken, met inbegrip van de karakteristieke en beeldbepalende muur met grote vensters langs de zuidgevel. De Ellerman straat zal er nooit meer hetzelfde uitzien...
Welk een gemiste kans! Deze stevige muur kon nog honderden jaren mee. Welk een mooie ruimten zouden achter deze grote, heldere ramen niet kunnen gebouwd worden voor het geplande gebouw van de hogeschool Antwerpen?
The characteristic facade at Ellerman Street
Hoe het was...
Along Ellerman street
... en wat de barbaren ervan hebben gemaakt

Het hoofdgebouw staat er nog, maar is tevens acuut met afbraak bedreigd. Bovendien staan de deuren vierkant open, hetgeen weliswaar toelaat aan dappere urban explorers om een beeld van het prachtige interieur vast te leggen, maar tevens de ruimte biedt aan probleemjongeren om via vandalisme de afbraak alvast voor te bereiden. Een bewuste daad van verwaarlozing...
Main staircase
De hoofdtrap in het gebouw

En waarom moet dit gebouw dan zonodig tegen de vlakte? Niet omdat het bouwvallig zou zijn (integendeel, het leent zich uitstekend tot hergebruik), maar omdat het niet zou passen in de visie die enkele gerenommeerde architecten voor de site hebben uitgewerkt, en waar het station plaats zou moeten maken voor een fietsbrug (!), die een opgaande lijn vormt met het aan te leggen park naar de leien toe. Deze visie gaat volledig voorbij aan het historisch aspect van de plaats en aan het erfgoedkundig aspect van het stationsgebouw als toegangspoort tot de stad.

We hebben dus eens te meer te maken met zogenaamde architecten met een visie, de moderne versie van de beruchte schieven architect uit het 19de eeuwse Brussel. Onze steden worden systematisch door dit soort lieden geteisterd. Het gaat hier hoegenaamd niet over echte bouwmeesters met een gedegen vakkennis (fundamentele basissen van de bouwkunde zoals de sterkteleer gaan hun intellectueel petje veelal te boven), maar om het type opgeblazen ego's die, piekfijn uitgedost in dure merkkledij, terug te vinden zijn op recepties, vernissages en dergelijke, waar zij door holle frasen te debiteren hun visie verkondigen, en pseudo-intellectuele vrouwen proberen te versieren.

Dergelijke typen hebben misschien hun plaats als artistieke rariteiten, maar het is schrijnend dat een aantal bewindslieden zich eveneens door dit soort mooie praatjes laten vangen en aldus een historisch gegroeid stadslandschap verkwanselen aan twijfelachtige en megalomane projecten die een waardevol erfgoed vernietigen.

Een stad als Antwerpen verdient beter dan een dergelijke stompzinnigheid!


Zie recente foto's van het complex op Flickr.com!

Labels: