2006-12-04

Behept

Vele jaren geleden kregen wij de eerste cursussen van de ingenieursvorming, waarbij uitgebreid aandacht besteed werd aan een aspect dat een ingenieur (en ieder ander persoon!) nooit uit het oog mag verliezen: de meetfouten. Dit werd ons diets gemaakt met volgende zinnetje:
Elk meetproces is behept met fouten

Dit was de eerste en één van de enige malen dat ik met het zeldzame maar leuke woordje behept werd geconfronteerd. En nu, jaren later, ben ik dit zinnetje en zijn fundamentele inhoud nog steeds niet vergeten!
De dag van vandaag echter is het onderwijs sterk geëvolueerd. Men spreekt niet meer van vorming, maar van opleiding, kennissen moeten plaats ruimen voor competenties, en de inhoud van de cursussen (die niet meer cursussen, maar opleidingsonderdelen heten) werd aangepast volgens de eisen van de moderne communicatie. Dit betekent ondermeer dat het taalgebruik moet aangepast worden aan de doelgroep en dat een minder frequent gebruikt woord als behept niet meer welkom is. Voortaan staat er de tekst Geen enkel meetproces is vrij van fouten.
Inhoudelijk komt dit natuurlijk op hetzelfde neer, maar men kan met zekerheid zeggen dat binnen twintig jaar weinig studenten zich nog dit zinnetje perfect zullen kunnen herinneren!
Eens te meer gaat de moderne communicatie aan haar doel voorbij!

Labels: