2006-07-27

"Moderne communicatie"

Al eens gemerkt hoeveel er in onze hedendaagse maatschappij wordt gecommuniceerd? Het gaat hier echter niet enkel over verspreiding en uitwisseling van informatie (hetgeen in feite de kern zou moeten inhouden van het begrip communicatie!), maar om de moderne communicatie zoals beoefend door regeringen, politieke partijen, bedrijven, en de pers.
Het begrip moderne communicatie in deze context heeft niets te maken met technologische communicatiemiddelen zoals gsm, wifi, satellieten en dergelijke, het is op te vatten als een inhoudelijk begrip, een bepaald type communicatie.
De vader van de moderne communicatie was de beruchte Nazi-propagandaminister Dr. Joseph Goebbels. Op subtiele wijze gebruikt zij de technieken van de propaganda om informatie te manipuleren en de gewenste interpretatie te veroorzaken.
Bijkomende kenmerken van de moderne communicatie zijn onder andere:
  • De monopolisering en professionalisering van de communicatiekanalen, die zich onder meer uit in het fenomeen van de woordvoerders. Elke zichzelf respecterende organisatie heeft tegenwoordig wel zo iemand in dienst, langs wie alle communicatie moet passeren, en voor wie de verpakking en duiding van de informatie meer belang heeft dan de feitelijke inhoud. De woordvoerders worden meestal niet gehinderd door effectieve diepgaande kennis over de materie waarover zij communiceren. Het communicatiemonopolie van de woordvoerders beperkt de verspreiding van elke informatie die niet het officieel standpunt weergeeft, onafhankelijk van het feit of dit standpunt al dan niet de waarheid weergeeft.
  • De gerichte benadering van informatie naar de doelgroep toe. Vanuit een goedbedoelde efficiëntiemaatregel om de toehoorder de meest interessante informatie aan te bieden, is deze maatregel ontaard in een doelgroepfetisjisme dat er eerder op gericht is om informatie te beperken en aan bepaalde groepen te ontzeggen. De informatierecipiënt wordt een informatieconsument die slechts de hem voorgezette hapklare brokjes mag slikken. Een trieste situatie voor de intellectueel aan wie aldus een brede toegang tot informatie ter ontwikkeling van een brede visie terzake wordt ontzegd. Op te merken valt overigens dat het definiëren van doelgroepen in zich een inherente discriminatie inhoudt.
Gelukkig bieden een aantal van de hedendaagse communicatiekanalen zoals deze blogs de gelegenheid aan intellectuelen om op een vrije en onbevangen wijze informatie uit te wisselen en aldus aan de greep van de moderne communicatie te ontsnappen!

Labels: