2006-07-27

Probleemjongeren: oorzaak of gevolg van het jongerenprobleem?

Een aantal recente tragische gebeurtenissen in onze steden hebben op schrijnende wijze de aandacht gevestigd op het jongerenprobleem in onze samenleving. Het is immers niet te ontkennen dat tal van de problemen waar onze maatschappij wordt mee geconfronteerd in grote mate op rekening van jongeren kunnen worden geschreven. Voor een groot deel van de zogenaamde "kleine" criminaliteit, alsmede voor vele vormen van maatschappelijke overlast, zijn jongeren rechtstreeks verantwoordelijk; in verband met deze jongeren kan met over probleemjongeren spreken.

Niettegenstaande het feit dat de probleemjongeren, in tegenstelling met hardnekkige maatschappelijke vooroordelen hieromtrent, diverse etnische achtergronden vertegenwoordigen, vertonen zij wel een typisch profiel, dat men normaal slechts aantreft bij paleo-encephale instinctieve criminelen.

De probleemjongere is instinctief criminogeen en is gestuurd door een impuls van onmiddellijke bevrediging van (vermeende) behoeften. Hij leeft slechts voor zichzelf, elk solidariteitsgevoel is hem vreemd. "Vriendschap" veinst hij slechts als middel om zichzelf te bevoordelen, "liefde" betekent voor hem niets meer dan een brutale, impulsieve seksualiteit. Morele normen kent hij niet, het gebruik van geweld tegen ieder die hem iets in de weg legt is vanzelfsprekend. Elke inspanning, zowel intellectueel als fysisch, gaat hij uit de weg: zijn geest is afgestompt, en zijn gezondheidskapitaal ondermijnd door druggebruik en losbandig seksueel gedrag. Deze jongere is een predator en een parasiet die teert op de maatschappij, die eenieder die hij zwakker inschat meedogenloos tot slachtoffer zal maken. De probleemjongere is aldus een atavistisch fenomeen, een uiting van retrograde evolutie die duizenden jaren beschaving in één klap teniet doet.

Het probleem dat zich hierbij stelt is het volgende: zijn deze probleemjongeren nu oorzaak of gevolg van het jongerenprobleem? Met andere woorden:

  • kan met het jongerenprobleem eenvoudig weg toeschrijven aan een wel gedefinieerde groep van probleemjongeren (bv. paleo-encephale types), of
  • worden de probleemjongeren jongeren tot atavisme en probleemgedrag gebracht door het jongerenprobleem als algemene indicator van maatschappelijk verval?

3 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Als reflex op deze doemdenkerskijk op jongeren poneer ik hieronder een artikel uit Nederland. Ik hoop dat jongeren eens iets minder geproblematiseerd worden... Wat is een probleem? Zegt een probleemdefinitie niet meer iets over jezelf? Een probleem is per definitie objectief. Uw vrouw kan het bijvoorbeeld een probleem vinden dat je atelier niet opgeruimd is terwijl jij daar geen graat in ziet. Of nog... ik vind het persoonlijk problematisch dat men jongeren in een negatief daglicht plaatst terwijl anderen daar kennelijk geen probleem mee hebben.

Groeten
Dieter
Jeugdwerker en onderwijzer in hart en nieren.
ps: Aan de senioren excuseer voor het artikel... Het is niet mijn bedoeling jullie aan te vallen.

Hangouderen in Almere:
----------------------
April dit jaar waren ondernemers in het Groningse Oude Pekela het zat. Groepjes hangouderen zouden het winkelend publiek hebben lastig gevallen met grappig bedoelde opmerkingen en opdringerige blikken. De gemeente stelde een samenscholingsverbod voor bejaarden in, en wie zich daar niet aan hield kon een boete tegemoet zien.
Beetje doof
Nu is Almere aan de beurt: een jonge gemeente waar ouderen relatief nog maar weinig voorkomen. Toch heeft de plaatselijke McDonalds afgelopen zondag een groepje van zo’n vijftien vaste oudere klanten uit de zaak gezet, meldt de Telegraaf. Volgens de eigenaar bezorgden de ouderen de andere klanten teveel overlast. “Volgens de bedrijfsleider waren we te luidruchtig. Sommigen praten misschien een beetje te hard, omdat anderen een beetje doof zijn”, aldus de 75 jarige ‘hangoudere’ Jan van Keeken in de krant. Ook zouden de ouderen regelmatig het looppad naar de counter blokkeren met hun rollators en scootmobiels.

21 december, 2006 12:17  
Blogger Timtwo12 said...

Een bekend probleem dat serieus genomen moet worden.
Ik kom nog maar zelden iemand van de zelfde leeftijdsgroep tegen die situaties objectief en rationeel kan bekijken. Ze doen dit vaak simplistisch en hebben een ideologie die gevormd is door de invloed van media.
Ik wil niet generaliseren maar helaas kom ik te weinig jongeren tegen met een volwassen instelling tegenover de samenleving.

Groet,

Tim (20 jaar)

06 augustus, 2009 22:16  
Anonymous Anoniem said...

misschien kan je de oorzaak ook zoeken bij de opvoeding die sommige jongeren krijgen. als je al van een opvoeding kan spreken. waarden en normen zijn namelijk niet al aanwezig van bij de geboorte, maar krijg je mee van je omgeving...

30 september, 2009 15:14  

Een reactie posten

<< Home