2006-09-02

"Lifestylecafé"

Sotscop

Onlangs heropende in mijn stad een café dat vele jaren gesloten was geweest. Fijn dat er zo een einde kwam aan een lange leegstand van een historisch pand. Aanvankelijk was ik verheugd te zien dat men de oude kroegnaam - Sotscop - had behouden, zij het dan dat deze voorzien was van de vermelding lifestylecafé, wat dit ook moge betekenen...

Een blik op de menukaart deed me echter schrikken: een gewoon pintje aan € 2,00, een Duvel zelfs € 3,60 ! Dit zijn al bijna Parijse of Scandinavische prijzen, en ongehoord in ons land. Ik heb dan ook bewust aan het verbruik in deze zaak verzaakt.

En te denken dat ik amper een week geleden in West-Vlaanderen nog een aantal cafés bezocht waar een pintje slechts de ronde som van € 1,00 kostte! Wat rechtvaardigt dan deze uitbater om zonder schroom voor een identiek product het dubbele te rekenen? Is dit soms de expressie van de fameuze lifestyle?

Het is dan ook aan te bevelen om dergelijke woekeraars geen enkele omzet te gunnen, zodat zij leren inzien dat een eerlijke zaakvoering van groter belang is dan een lifestyle-concept gebaseerd op puur winstbejag, een ontaarde aberratie van de vrijemarkteconomie...