2006-12-26

Nogmaals de vlaggenproblematiek...

Stadhuis
Een tweetal weken geleden was er heel wat de doen rond de nep-reportage van de RTBF dat Vlaanderen zijn onafhankelijkheid zou hebben uitgeroepen. In de uitzending werd beweerd dat Mechelen als voorlopige hoofdstad zou zijn aangeduid, geïllustreerd met een avondlijk beeld van de kathedraaltoren waarop trots de leeuwenvlag wapperde...

Hiervoor was echter geen speciale mise en scène vereist! Zoals wij eerder in deze kolommen reeds vermeldden, is deze praktijk dagelijkse kost in de stad.

Kijken we ook eens naar de gevel van ons mooie stadhuis, waar vijf vlaggen trots van het balkon wapperen! Ook hier gaat het stadsbestuur in de fout: de volgorde van de vlaggen is hoegenaamd niet in overeenstemming met de officiële voorschriften terzake, die duidelijk stellen dat de Belgische driekleur, en niet de Vlaamse leeuw, de ereplaats - in het midden - moet krijgen. Zoals het er nu bij wappert, staat de nationale vlag slechts op de derde plaats in de protocollaire hiërarchie.

Vele voorbijgangers zijn misschien minder vertrouwd met de finesses van de vexillologie, en de betekenis van het vlagprotocol gaat wellicht aan hen voorbij, maar het weze duidelijk gezegd dat dergelijke praktijken een duidelijke uiting vormen van een verborgen separatistische en extremistische agenda, die een objectief bondgenootgenootschap vormt met extreem-rechts.

Moge de Belgische vlag trots over onze stad wapperen op de ereplaats die haar toekomt!